Regulamin

Zasady ogólne:

 

 1. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających Gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

 3. Na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia i całkowity zakaz używania środków odurzających.

 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

 5. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nim rzeczy.

 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane na terenie obiektu.

 7. Sprzęt sportowy typu: narty, sanki, rowery należy przechowywać w wyznaczonym w tym celu miejscu.

 8. Do dyspozycji Gości jest znajdujący się na zewnątrz grill, z którego skorzystać można po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicielami obiektu. Właściciel nie zapewnia materiałów potrzebnych na grilla.

 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania sprzętów elektrycznych nie będących wyposażeniem apartamentu.

 10. Każdorazowo opuszczając pokój Goście powinni zamknąć drzwi i okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i AGD, zgasić światło i zamknąć krany instalacji wodociągowej

 11. Goście zobowiązują się do każdorazowego zamykania drzwi wejściowych do całego obiektu. W przypadku nie dotrzymania zobowiązania ponoszą oni odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody bądź kradzieże.

 12. Goście nie mogą przekazywać, podnajmować pokoju osobom trzecim.

 13. Właściciele proszą również o:

- noszenie obuwia domowego w czasie pobytu w budynku

- dbanie o własność prywatną oddaną Gościom do dyspozycji

- używanie sprzętu znajdującego się w budynku zgodnie z jego przeznaczeniem

- nieprzestawianie mebli i łóżek w pokojach bez konsultacji z Właścicielami

14. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobom , które naruszają tę zasadę.

 

 

Rezerwacja, meldunek, pobyt i wymeldowanie:

 

 1. Wszystkie rezerwacje wymagają wpłaty zadatku na konto bankowe nr

41 1240 1587 1111 0000 0820 5995  ,

odbiorca :Piotr Bukowski,

tytułem : zadatek za pobyt, (imię i nazwisko rezerwującego, okres rezerwacji)

2. Wysokość zadatku stanowi 30% kosztów pobytu – zadatek musi wpłynąć na konto do 3 dni od dokonania rezerwacji, w przypadku nie dotrzymania wyżej wymienionego terminu rezerwacja zostaje anulowana. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

3. Dodatkowo zostanie naliczona opłata klimatyczna według obowiązującej stawki.

4. Goście zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy.

5. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10 dnia następnego.

6. Właściciele uwzględniają życzenia Gości przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.

7. Za dzieci do lat trzech nie pobierana jest opłata za pobyt.

8. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

9. Podczas zameldowania Goście wpłacają kaucje zwrotną w wysokości 200 zł, która zwrócona będzie w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu technicznego apartamentu.

10. Skrócenie pobytu nie spowoduje zwrotu kosztów z tytuły niewykorzystanych noclegów.

11. Goście w dniu zameldowania powinni zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.

12. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu ( pokoju ) równoznaczne jest z tym, że apartament ( pokój ) został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń..

13. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę. W przypadku powstania szkody z winy Gości lub odwiedzających go osób, Goście zobowiązują się do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

14. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na teranie obiektu między 8.00 a 22.00 po wyrażeniu zgody właściciela apartamentu. Pozostanie na terenie obiektu poza tymi godzinami jest możliwe po uzyskaniu zgody właściciela apartamentu i płatne jak za dobę hotelową.

15. Apartament sprzątany jest wyłącznie po wyjeździe Gości. Sprzątanie pokoju, wymiana pościeli i ręczników są dodatkowo płatne – wyjątek stanowi wynoszenie śmieci.

16. Przedmioty osobiste pozostawione w obiekcie odsyłane będą na koszt Gości pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty przechowywane są przez 3 miesiące, a po tym czasie oddane na cale charytatywne